Trygg og enkel KI for skoler og bedrifter

Generativ AI enkel, sikker og personvernbeskyttet for ditt selskap

Generativ AI enkel, sikker og personvernbeskyttet for ditt selskap

Generativ AI gjort enkelt, sikkert og personvernbeskyttet for bedriften din

La teamen din koble til EU-vertet AI/LLMs med egen kunnskap slik at dere kan chatte med intern kunnskap, skape assistenter og arbeidsflyter.

La teamen din koble til EU-hosted AI/LLMs med din egen kunnskap slik at teamen din kan chatte med din interne kunnskap, skape assistenter og arbeidsflyter.

WORK

For små og mellomstore bedrifter

Kom i gang

EDUCATION

For små og mellomstore bedrifter

Kom i gang

© Midgard AI. 2023. Laget i Norge.