Om oss

Om oss

Om oss

Midgard AI er en bedrift som leverer digitale tjenester for anvendt bruk av kunstig intelligens (KI) på gode etiske bruksområder med fokus på å ivareta personvern. Vårt satsningsområde er KI i skolen.

Skolebot.no

Skolebot.no er vårt første produkt, en digital tjeneste som bringer kunstig intelligens rett inn i klasserommet. Med Skolebot.no kan lærere og elever utforske og bruke generativ KI gjennom ulike samtaleroboter tilpasset undervisningen. Tjenesten er designet og utviklet med tanke på personvern og sikkerhet.

Verdier

Vi er opptatt av gode og tilpassede anvendt bruk av KI, som kan gjøre en positive forskjell i undervisning og i hverdagen. Selv om teknologien er relativt ny, så er vi også opptatt at vi må ta den i bruk, identifisere gode og tilpassede bruksområder innenfor ansvarlige rammer som ivaretar personvern til brukerne. Vi jobber tett med lærere og skoler, for å sikre tilpassede løsninger for undervisning.

KI på din skole?

Ønsker du å ta i bruk kunstig intelligens i undervisningen? Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan du kan bruke Skolebot.no på din skole.

Ønsker?
Vi jobber nå med nye bruksområder for KI i skolen, og ønsker dere velkommen til å ta kontakt for en samtale, komme med idéer og innspill.


Hilsen oss i Midgard AI

Made in Norway