Bli kjent / demo

Vi tar gjerne en prat om KI i skolen og gir deg en demo på Skolebot.no.

Book en prat under eller ta kontakt.

© Midgard AI. 2023. Laget i Norge.